top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Lider Tanrıkulu

Çek ve Senet Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Güncelleme tarihi: 14 Eki 2023


Bir önceki bilgilendirme paylaşımında çek/senet alırken dikkat edilmesi gereken hususlara değinmiştik. Bu bilgilendirme yazımızda çek ve senet verirken dikkat edilmesi gereken hususları paylaşıyoruz.


1. Teslim edilen çekin veya senedin sureti üzerine, muhatabınızın yazısı ile tarih, “Çek aslını elden teslim aldım” şerhi yazdırıp imzalatın. Bu sureti çek bankaya iade edilene ya da senet size geri verilene kadar saklayın.


2. Uygulamada tacirler, teminat karşılığı çek ya da senet verirken sadece “teminat çekidir.” ya da “teminat senedidir.” ibaresini evrakın üzerine şerh düşerek ilgili çeki ya da senedi muhataplarına teslim etmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları, teminata konu kambiyo senedinin üzerine hangi işe ilişkin verildiğinin de şerh düşülmesi gerektiğini aksi halde sebepten yoksun “teminat senedidir/çekidir.” ibaresinin geçersiz olduğunu belirtmektedir. Bu hali ile ilgili çek yazdırılır ve icraya konu edilebilir hale gelmektedir. Daha sonra tatsız olaylarla karşılaşmamak için çek ya da senet üzerine taraflar arasındaki sözleşmenin tarihi ve sözleşmenin konusu yazıldıktan sonra “….teminatı için verilmiştir” ibaresi düşülmelidir. Ayrıca senetlerde teminat ibaresinin, senetten kesilerek ayrıldığı halde dahi senedin bütünlüğünü ortadan kaldıracak şekilde arkasına ya da imzayı kapsayacak şekilde imzanın altına yazılması gerekir. Birçok olayda teminat senedi ibaresinin şerh düşülmesine karşın, yazının metin dışında, senedin bütünlüğünü bozmadan kesilebileceği bir yere yazıldığı görülmektedir. Bu halde senedin metinsel bütünlüğüne zarar vermeden teminat senedi kısmı kesilmekte ve senet teminat senedi olmaktan çıkartılıp icra edilebilir hale gelmektedir.


3. Çek ya da senet herhangi bir sözleşme kapsamında verildi ise sözleşmede ilgili çek ya da senedin düzenlenmesi yararlı olacaktır.


4. TBK 207/2 maddesi gereğince –sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça aksine bir adet bulunmadıkça, satıcı ve alıcı borçlarını aynı gün ifa etmekle yükümlüdürler. Buna göre çek verirken aynı gün ürününüzü teslim almış olduğunuz kabul edilecektir. Çekinize karşılık ürününüz telsim edilmez ise yargılama sırasında dezavantajlı bir konumda olacağınızı hatırlatmak isteriz. Bu tür durumlardan kurtulmak için daha öncesinde sözleşme hazırlamanız ve çeke karşı ürün teslim koşullarını düzenlemeniz faydalı olacaktır.


5. Ciranta olduğunuz çeklerde çeki imzaladıktan sonra altına muhatabınızın ismini mutlaka yazın ve çekinizi bu şekilde teslim edin. Cirantaların imzadan sonra muhatap adını yazmadan çeki teslim etmesi uygulamada çok rastlanılan bir durumdur. Muhatabınız çeki kaybederse hiç tanımadığınız insanlar ile muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz.


6. Çek teslimine ilişkin yukarıda yer alan tüm kısımlar yine ciranta olduğumuz çekler için de uygulanmalıdır.


Antalya Barosu

Avukat Lider TANRIKULU

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

留言


bottom of page